Aktivity s kandidátmi počas projektu „Changemakers for European Democracy“: EÚ bližšie k občanom

Projekt „Changemakers for European Democracy“ realizoval sériu podujatí a aktivít, ktoré priblížili občanom fungovanie Európskej únie a proces volieb do Európskeho parlamentu. V marci 2024, po uverejnení kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu na Slovensku, sme zorganizovali rôzne formy interakcií s kandidátmi, ktoré zahŕňali diskusie a rozhovory, čím sme podporili lepšie povedomie o EÚ a angažovanosť občanov.

Naším cieľom bolo priblížiť EÚ občanom prostredníctvom prezenčných aj online podujatí. Nakoľko kandidáti boli známi až v marci, prvou aktivitou s aktérmi európskej politiky bola diskusia vo februári s europoslancom pre funkčné obdobie 2019-2024. V tesnej blízkosti volieb sa usporiadala prezenčná diskusia pre mladých ľudí s kandidátmi, ktorá sa zameriavala na vízie a motivácie kandidátov. Poskytli sme komplexný pohľad na súčasné i budúce smerovanie EÚ. Boli natočené aj video-pozvánky s kandidátmi, v ktorých kandidáti pozývali občanov využiť ich demokratické právo voliť. Tieto videá sme následne publikovali na našich sociálnych sieťach ako súčasť reklamnej kampane, čím sme sa snažili zvýšiť záujem občanov o účasť na voľbách. S kandidátmi boli vytvorené aj rozhovory, ktoré boli následne uverejnené na našom Facebooku. Po samotných voľbách bolo zámerom prepojiť ľudí s už novozvolenými kandidátmi, priblížiť ich vízie, motivácie a názory, ktoré počas ich mandátu chcú zastávať. Počas aktivít so zvolenými europoslancami bolo cieľom priblížiť aj samotné fungovanie EÚ, a to najmä Európskeho parlamentu. V rámci týchto aktivít sme nahrávali rozhovor so staro-novým europoslancom, ktorý okrem vyššie spomínaných cieľov priblížil ľuďom samotný život europoslanca, ako funguje Európsky parlament a čo sa deje po samotných voľbách. Diskusia pre verejnosť bola organizovaná aj po samotných voľbách do Európskeho parlamentu, a to v priestoroch Domu Európskej únie v Bratislave. Občania mali možnosť diskutovať na tému “Ženy v politike”, na ktorú prijali pozvanie odborníčky z oblasti politológie a sociológie a novozvolená europoslankyňa. Celá diskusia bola zároveň streamovaná na našich sociálnych sieťach. Počas jednotlivých aktivít boli využité rôzne metódy ako round tables, opinion polls a otvorené otázky od občanov. Vďaka týmto aktivitám mohli občania priamo diskutovať s kandidátmi a europoslancami.

Online aktivity, vrátane streamovaných diskusií a rozhovorov, umožnili širokej verejnosti zapojiť sa do diania aj z pohodlia domova. Prezenčné podujatia ponúkli priestor pre priamu interakciu s kandidátmi a odborníkmi, čím sme podporili otvorený dialóg a lepšie pochopenie volebného procesu. Tieto podujatia tiež poskytli kandidátom platformu na prezentáciu svojich postojov a plánov priamo občanom.

Projekt „Changemakers for European Democracy“ týmto spôsobom efektívne prispel k zvýšeniu informovanosti o voľbách do Európskeho parlamentu. Naša práca podporila zapojenie občanov do demokratických procesov a posilnila ich vedomosti o fungovaní EÚ.

Comments are closed.