Diskusia s europoslancom priblížila študentom fungovanie Európskej únie

Diskusia s europoslancom pre funkčné obdobie 2019-2024 bola realizovaná  v spolupráci s Gymnáziom na Golianovej ulici 68 v Nitre. Aktivita ponúkla študentom, teda prvovoličom, jedinečnú príležitosť dozvedieť sa viac o fungovaní Európskej únie a Európskeho parlamentu priamo od súčasného europoslanca.

Diskusia, ktorá sa konala vo februári 2024 ešte pred uverejnením kandidátov na voľby do Európskeho parlamentu v marci 2024, bola zameraná na vzdelávanie a motiváciu mladých voličov. Europoslanec priblížil študentom základné aspekty fungovania EÚ, úlohu a význam Európskeho parlamentu, a diskutoval o aktuálnych otázkach, ktoré boli kladené študentmi. Táto interakcia umožnila študentom získať prehľad o tom, ako EÚ ovplyvňuje ich každodenný život a ako môžu prispieť k formovaniu jej budúcnosti.

Diskusia s europoslancom tak prispela k hlbšiemu pochopeniu úloh a významu Európskej únie a podporila angažovanosť mladých voličov. Projekt „Changemakers for European Democracy“ týmto pokračuje v svojom poslaní informovať a aktivizovať občanov EÚ, čím posilňuje demokratické hodnoty a vytvára most medzi občanmi a samotnou EÚ.

Comments are closed.