Dobrovoľníci “Changemakeri” si pripravili edukačné aktivity o EÚ pre študentov Gymnázia, Golianova 68, Nitra

S blížiacim sa koncom roka sa približuje aj dátum volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni budúceho roka. Veľká časť občanov Slovenskej republiky, ktorá má právo voliť, sa z rôznych dôvodov nezúčastňuje na týchto voľbách. Projekt ‘’Changemakers for European Democracy’’, ktorý na Slovensku organizuje občianske združenie SIEDAS, sídliace v Nitre, sa snaží túto skutočnosť zmeniť a motivovať hlavne prvovoličov k tomu, aby boli politicky aktívni.

Dobrovoľníci z Changemakers projektu sa počas mesiacov september a november angažovali na gymnáziu v Nitre, kde študentom prostredníctvom interaktívnych prezentácií, zameraných na fungovanie a inštitúcie Európskej únie, ponúkli významnú perspektívu o tom, prečo má zmysel zapájať sa do procesu európskej demokracie s dôrazom na význam ich individuálnej participácie.

Pri prezentáciách “Changemakeri” študentom vysvetlili dĺžku volebného obdobia, špecifikovali počet poslancov nachádzajúcich sa v európskom parlamente, poukázali na povinnosti jednotlivých inštitúcií, ilustrovali rozdiely medzi Európskou radou a Radou Európskej únie a veľa iného. Oboznámili študentov aj s určitými skutočnosťami, akou je napríklad aj to, že účasť občanov Európskej únie v posledných voľbách bola len 50,66%, pričom na Slovensku sa zúčastnilo iba 22,74% možných voličov.

Pomocou aplikácií ako Slido, Kahoot a iných interaktívnych hier, ako napríklad hľadanie dvanástich rozdielov medzi štátmi, ktoré sú a ktoré nie sú súčasťou EÚ sa im podarilo udržať si plnú pozornosť študentov a obohatiť ich pohľad na členstvo a integráciu Slovenskej republiky v Európskej únii.

Na záver študentom predstavili inovatívnu online platformu Together.eu, ktorá slúži ako centrum občianskej angažovanosti a spolupráce. Poskytuje jednotlivcom, organizáciám a komunitám priestor na interakciu, výmenu nápadov a presadzovanie pozitívnych zmien v Európe. Together.eu sa usiluje o posilnenie postavenia občanov a podporu demokratickej účasti.

Comments are closed.