Kurz 2 PLUS 2 v Bulharsku!

Tréningový kurz “2 PLUS 2 possibilities become 5 realities“, ktorý organizuje VIA CIVIC Association z Bulharska, v spolupráci so SIEDAS Slovakia vrámci programu Erasmus