Erasmus má za sebou ďalší rekordný rok

Európska komisia koncom augusta zverejnila aktuálne štatistiky programu Erasmus, podľa ktorých v akademickom roku 2012/13 využilo grant Únie na štúdium či odbornú prípravu v zahraničí rekordných takmer 270 000 študentov. Hoci najpopulárnejšou možnosťou zostáva štúdium na hosťovskej univerzite, každý piaty študent (55 000) si v rámci programu Erasmus vyberá stáž vo firme. Najžiadanejšími destináciami pre študentov v roku 2012/13 boli Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Najviac študentov v pomere k vysokoškolsky vzdelanému obyvateľstvu vysielalo Luxembursko, Lichtenštajnsko, Fínsko, Lotyšsko a Španielsko.

erasmus

Podľa štatistiky bola priemerná výška štipendia z programu Erasmus určeného na pokrytie časti nákladov na život a cestovanie v zahraničí 272 EUR mesačne, čo je oproti predošlému roku (250 EUR) nárast o 9 %. Grant v niektorých krajinách dopĺňa národné, regionálne či inštitucionálne financovanie.

Viac informácií na http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_sk.htm

Comments are closed.