Kreatívne súťaže: študenti objavujú Európsku úniu

V Gymnáziu na Golianovej ulici 68 v Nitre sme pokračovali po ukončení vzdelávacích hodín na tému EÚ kreatívnymi súťažami. Prezentácie a vzdelávacie hodiny na tému EÚ zahŕňali prehľad jej inštitúcií, spôsobu fungovania, významu a prínosov pre občanov. Cieľom bolo prehĺbiť povedomie a záujem študentov o európske záležitosti. Tieto vzdelávacie snahy vyústili do troch súťaží, ktoré sa hodnotili na konci roku 2023.

Prvou súťažou bola súťaž o slogan, ktorý by povzbudil mladých ľudí k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu. Víťazkou tejto súťaže sa stala Sofia Klobučníková. Druhou bola fotosúťaž na tému „Európska únia, môj domov“, kde prvé miesto získala Ema Riznárová. Poslednou bola súťaž o najlepší článok na rovnakú tému, v ktorej si cenu odniesla Ema Drábeková.

Všetkým účastníkom súťaží ďakujeme za ich snahu a opäť srdečne blahoželáme víťazom. Veríme, že tieto súťaže prebudili opäť o niečo väčší záujem o EÚ medzi mladými ľuďmi a prvovoličmi, ktorí využijú svoje demokratické právo a zúčastnia sa na nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2024.

Comments are closed.