Move to healthier tomorrows

„Move to healthier tomorrows“, v preklade Krok do zdravšieho zajtrajšku, je 7 dňový seminár, ktorý združuje 34 účastníkov z 10 krajín, ktorý bol realizovaný tímom mladých ľudí zo združenia SIEDAS v Nitre od 23-29/01/2014. Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie, v ktorom účastníci môžu zdieľať, porovnávať a diskutovať o svojich znalostiach, skúsenostiach a osvedčených postupoch v rámci témy zdravý životný štýl. Dôvodom je fakt, že tá v súčastnosti čelí trendom nie veľmi zdravého životného štýlu, ktorý môže vyústiť do zdravotných problémov.

Počas semináru sme aplikovali hlavne neformálny prístup učenia, ako je práca v malých medzinárodných skupinách, príprava videí, Power Point, role-playing (simulácia rolí), metódy open-space a mnoho ďalších metód pre účastníkov, samozrejme s účasťou a podporou odborníkov v tematike. Vďaka týmto aktivitám, účastníci mohli získať nové informácie, ktoré im pomôžu identifikovať konkrétne kroky na podporu zdravého životného štýlu a zvýšenia kvality života mladých ľudí. Tieto aktivity budú taktiež podporovať vyvážený fyzicko – mentálny rast, ktorým môžu zabrániť ich sociálnemu vylúčeniu.

Účastníci semináru boli najskôr uvedení do hlavných problémov spojených s propagáciou zdravého životného štýlu u mladých ľudí a ich aktívna účasť bola podporená prítomnosťou skupiny odborníkov. Aplikácia metódy neformálneho vzdelávania uľahčila na druhej strane interakciu a výmenu názorov a osvedčených postupov.
Ako jedna z hlavných úloh medzinárodného seminára bola, aby účastníci mali možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti s ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí, vďaka ktorým získajú schopnosti porozumieť problému z rôznych uhlov.

  • Názov projektu: Move to healthier tomorrows
  • Projektové č.: SK-31-E38-2013-R2
  • Program: Mládež v akcii (Youth in Action)
  • Koordinátor: SIEDAS – Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia
  • Kontakt: Ing. Lucia Richterová projects@siedas.org
  • Trvanie projektu: September 2013 – Február 2014

Comments are closed.