My Europe Point: Podujatie na podporu európskej demokracie a volieb do Európskeho parlamentu

V rámci snahy zvýšiť povedomie o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a dôležitosti účasti v nich sa konalo 6. a 7. mája v Nitre dvojdňové podujatie „My Europe Point“. Hlavnými aktivitami tohto podujatia boli rozhovory s kandidátmi do Európskeho parlamentu, umožnenie zanechania odkazov pre kandidátov prostredníctvom volebnej stránky/schránky a distribúcia informačných materiálov.

Osobitná pozornosť v rámci podujatia bola zameraná na prvovoličov. Diskusie s kandidátmi do Európskeho parlamentu boli príležitosťou pre mladých ľudí vyjadriť svoje názory a získať informácie priamo od politických zástupcov. Pozvánku zapojiť sa do podujatia „My Europe Point“ dostali všetky politické strany, ktorých členovia kandidujú do volieb. Priestor na diskusiu sme ponúkli 5 stranám, ktoré sa nachádzajú na špičke prieskumov.

K dispozícii počas diskusie bola akoby hlasovacia schránka v online podobe ale aj prezenčne, kde mohli občania zanechať odkazy alebo návrhy, čím sa simulovalo hlasovanie a zapojenie verejnosti do demokratického procesu. Dobrovoľníci aktívne rozdávali informačné materiály a propagačné predmety týkajúce sa Európskeho parlamentu, EÚ a projektu.

Aktívne diskusie s kandidátmi do Európskeho parlamentu posilnili zapojenie verejnosti do politického procesu a umožnili priamu komunikáciu medzi voličmi a politickými zástupcami. Okrem toho distribúcia informačných materiálov prispela k zvýšeniu povedomia o EÚ, špecificky o Európskom parlamente, demokracii a dôležitosti eurovolieb.

Comments are closed.