Posilňujeme demokraciu: Aktivity “Multiplier events” projektu “Changemakers for European Democracy” pred voľbami a po nich

Projekt “Changemakers for European Democracy” bol zameraný na podporu aktívneho občianstva v demokratických procesoch. Projekt súvisel s podporou zvýšenia záujmu občanov a najmä prvovoličov o voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024. Počas projektu sa vykonávali rôzne aktivity, vrátane „Multiplier events“. Tieto podujatia boli organizované v rámci projektu tesne pred a tesne po voľbách do Európskeho parlamentu a boli jednými z kľúčových aktivít pri angažovaní verejnosti, kandidátov a novozvolených europoslancov.

Pred voľbami sme sa zamerali na priame rozhovory s kandidátmi do Európskeho parlamentu. Cieľom týchto rozhovorov bolo priblížiť ich víziu a plány. Po voľbách sme svoju pozornosť zamerali na novozvolených europoslancov. V rámci tejto fázy sme pripravili rozhovor ponúkajúci hlbší pohľad do života europoslanca, popisujúci procesy po voľbách a objasňujúci, ako Európsky parlament skutočne funguje. Podcast je dostupný na platforme Spotify. Po voľbách bola zorganizovaná aj diskusia na tému “Ženy v politike”. Pozvanie diskutovať prijali novozvolená europoslankyňa, sociologička a politologička. Diskusia prebehla formou živého stretnutia a bola vysielaná aj na našom facebookovom profile a YouTube. Témou diskusie bolo nielen postavenie žien v politických štruktúrach, ale aj vízia europoslankyne pre jej pôsobenie v Európskom parlamente, čo prinieslo inšpiratívne pohľady a motiváciu pre ďalšie generácie. Na facebookovej stránke nájdete celý záznam z tejto diskusie.

Projekt “Changemakers for European Democracy” tak úspešne prispel aj vďaka aktivitám “Multiplier events” k šíreniu demokratických hodnôt a zvyšovaniu politickej angažovanosti občanov.

Comments are closed.