Predstavenie projektu „Changemakers for European Democracy“ na tlačovej konferencii na Sardínii a v lokálnych médiách na Slovensku

V júli 2023 sa projekt „Changemakers for European Democracy“ oficiálne predstavil verejnosti počas tlačovej konferencie, ktorá sa konala na Sardínii, Taliansko, v rámci prvého stretnutia partnerov projektu. Stretnutie na Sardínii združilo partnerské organizácie zo siedmich krajín EÚ, vrátane Talianska, Slovenska, Cypru, Malty, Estónska, Litvy a Portugalska. Počas stretnutia 20. a 21. júla 2023 partneri pracovali na rozvrhnutí jednotlivých aktivít projektu, premyslení krokov ich realizácií a monitorovaní projektu.

Počas tlačovej konferencie boli predstavené hlavné ciele a plánované aktivity projektu. Hlavným poslaním „Changemakers for European Democracy“ je vytvoriť most medzi občanmi, prvovoličmi a Európskou úniou, podporiť ich informovanosť a motivovať ich k aktívnej účasti na demokratických procesoch. Projekt zahŕňa rôzne edukačné a interaktívne aktivity, ako sú edukačné hodiny na školách, simulácie Európskeho parlamentu, diskusie s kandidátmi a europoslancami, flash mobs a oveľa viac.

V spolupráci s lokálnou televíziou TV Nitrička sme na Slovensku v Nitre natočili reportáž, v ktorej sme priblížili aktivity a ciele projektu. Reportáž bola odvysielaná v miestnom spravodajstve a uverejnená na portáloch televízie, čím sme dosiahli zvýšenie povedomia o projekte „Changemakers for European Democracy“ medzi obyvateľmi Nitry a Slovenska. Občania sa mohli dozvedieť viac o aktivitách projektu, možnostiach zapojenia a o tom, ako projekt prispieva k budovaniu aktívnej účasti občanov na demokratických procesoch. Celú reportáž si môžete pozrieť tu.

Comments are closed.