Projekt – Centro pre integráciu

Projekt – Špecifické služby pre integráciu imigrantov (Servizi specifici di prossimità per l’integrazione) je projekt kofinancovaný z Európského fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín a Ministerstvom Vnútra Talianskej Republicky v ktorom SIEDAS vystupuje ako zahraničný partner na dissemináciu výsledkov.

Vďaka tejto iniciatíve zameranej na štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí majú legálny pobyt v Taliansku, pomôže približne 1000 rodinám aktiváciou alebo posilnením 16 centier, v ktorom sa budú mať možnost nájsť nástroje a služby, ktoré umožňujú zapojiť sa do „spoločenského života“ v komunite,

Prostredníctvom Centra, príslušníci tretích krajín zapojených do projektu budú dostávať potravinovú pomoc, odbornú prípravu a pomoc pri hľadaní zamestnania, prístup k úverom, ochranu a právne poradenstvo, zdravotné a sociálne služby a bývanie, poradenstvo v oblasti životného prostredia, kultúrnych a mediačných služieb, daňovú pomoc, služby v cestovnom ruchu atď.

Comments are closed.