Projekt “Changemakers for European Democracy” podporuje európsku demokraciu

Vedeli ste, že v posledných voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 hlasovalo len 50,66% oprávnených voličov v celej EÚ? V súvislosti so snahou o povzbudenie a inšpirovanie mladých ľudí ako aj širokú verejnosť, aby sa aktívne zaujímali o tému EÚ a s ňou aktuálne aj úzko spojenú tému – voľby do Európskeho parlamentu vznikol od marca 2023 nový projekt „Changemakers for European Democracy„.

Projekt trvajúci do júna 2024 je podporovaný a financovaný priamo Európskym parlamentom. Na jeho realizácií sa podieľujú organizácie zo siedmich krajinách EÚ. Hlavným koordinátorom projektu je organizácia TDM 2000 International, ktorá pozvala do spolupráce ďalších 6 organizácií, a to: TDM 2000 Estonia (Estónsko), Global Citizens Academy (Litva), TDM Malta (Malta), TDM Portugal (Portugalsko), Active Zone Outdoor (Cyprus) a SIEDAS (Slovensko).

Na Slovensku projekt “Changemakers for European Democracy” organizuje SIEDAS, čo je občianske združenie so sídlom v Nitre. Svojimi aktivitami podporuje iniciatívy, ktoré pomáhajú spoločnosti adaptovať myšlienky smerujúce k riešeniu aktuálnych výziev vo vzdelávaní, sociálnych, kultúrnych a ekonomických oblastiach. Zameriava sa hlavne na prácu s mladými ľuďmi. 

Hlavnými cieľmi projektu je zlepšiť a posilniť záujem o demokraciu a občianstvo v EÚ a zároveň podporovať politické spoločenstvo proaktívnych európskych občanov.

Snahou projektu je priniesť niekoľko aktivít, ktoré napomôžu k naplneniu jeho cieľov.

  • Vytvorenie skupiny dobrovoľníkov “changemakers”, ktorí napomôžu k implementácií daných aktivít.
  • Vzdelávacie aktivity na školách a súťaže.
  • Simulácia Európskeho parlamentu, ktorej sa zúčastnia študenti, experti, školitelia, changemakeri  a tvorcovia politík.
  • Aktivity „My Europe Point“, ktoré zahŕňajú rozhovory s kandidátmi na poslancov Európskeho parlamentu.
  • Aktivity s kandidátmi do Európskeho parlamentu ako sú napríklad prieskumy verejnej mienky, online konzultácie a diskusie za okrúhlym stolom.
  • “Flash mobs” na zvýšenie povedomia o význame hlasovania.
  • A rôzne ďalšie aktivity.

Očakáva sa, že táto iniciatíva nielen zapojí mladých ľudí, ale aj posilní európsku demokraciu a podporí aktívne občianstvo na celom kontinente. Je to dôležitý krok k tomu, aby hlasy súčasnej a budúcej generácie mladých ľudí mali väčší význam a váhu pri formovaní budúcnosti Európskej únie.

Comments are closed.