Projekt “Changemakers for European Democracy” svojimi aktivitami prehlboval európsku demokraciu

Projekt „Changemakers for European Democracy“ bol ukončený po 16 mesiacoch intenzívnych aktivít zameraných na podporu demokratického povedomia a aktívnej občianskej účasti v rámci Európskej únie. Od marca 2023 do júna 2024 sa tento projekt realizoval v siedmich európskych krajinách: Taliansko, Slovensko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva a Portugalsko. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sme priniesli Európsku úniu bližšie k občanom a posilnili ich povedomie o demokratických procesoch.

Projekt začal vytvorením skupín dobrovoľníkov v každej zúčastnenej krajine. Títo dobrovoľníci absolvovali tréningový kurz, ktorý ich pripravil na tie nasledujúce aktivity a prehĺbil ich vedomosti v otázkach EÚ, Európskeho parlamentu a samotných volieb. Počas celého trvania projektu hrali dobrovoľníci kľúčovú úlohu pri príprave a realizácii podujatí, ktoré zahŕňali edukačné hodiny na školách, súťaže, aktivity s kandidátmi, simulácie Európskeho parlamentu, flash mobs a tvorbu edukačných a promočných videí. Jednou z významných aktivít bolo aj podujatie „My Europe Point”. Toto dvojdňové podujatie prepojilo kandidátov s občanmi prostredníctvom diskusií a stretnutí s občanmi v súvislosti so šírením propagačných materiálov o eurovoľbách.

V rámci projektu sme uskutočnili tiež „Multiplier Events“, ktoré sa konali pred a po voľbách do Európskeho parlamentu. Tieto podujatia zahŕňali prezenčné aj online aktivity, ktoré umožnili diskusie a rozhovory s kandidátmi pred voľbami a následne s novozvolenými europoslancami po voľbách. Po samotných voľbách sme nahrali podcast so staro-novým europoslancom, ktorý približuje ako taký život europoslanca vyzerá, ako to funguje v Európskom parlamente a čo on sám počas nového mandátu chce zastávať. Podcast je možné si vypočuť na Spotify pod profilom SIEDAS Slovakia.  Diskusia na tému “Ženy v politike”, kde diskutovali spolu novozvolená europoslankyňa, sociologička a politologička, ktorá zároveň celú diskusiu moderovala, bola streamovaná. Záznam z tejto diskusie je možné si pustiť na YouTube a Facebook profile pod SIEDAS Slovakia. Prostredníctvom týchto diskusií a rozhovorov sme občanom poskytli hlbší pohľad do volebného procesu a fungovania Európskeho parlamentu, čím sme podporili lepšie porozumenie EÚ a angažovanosť v európskej politike.

V súvislosti s ukončením projektu a finálneho stretnutia partnerov projektu na Slovensku, bola natočená reportáž do TV Nitrička, v ktorej okrem infomácii o projekte pozývame ľudí aj na výstavu fotografií zachytávajúcu momenty a aktivity projektu. Návštevníci si budú môcť prezrieť fotografie nie len zo Slovenska, ale aj z iných partnerských krajín počas mesiaca júl v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.

Projekt „Changemakers for European Democracy“ prispel k zvýšeniu demokratického povedomia a aktívneho občianstva v siedmich krajinách partnerských organizácií. Týmto projektom sme nielen informovali občanov o fungovaní EÚ, Európskeho parlamentu, ale aj priamo podporili ich účasť na demokratických procesoch. Naša iniciatíva prepojila občanov, politikov a odborníkov, čím posilnila záujem o demokratické procesy v EÚ.

Comments are closed.