Rozhovor s Changemakers

Vo februári 2024 sa partneri projektu „Changemakers for European Democracy“ stretli v Estónsku na mid-term stretnutí, kde spoločne zhodnotili doterajší priebeh projektu a diskutovali o nadchádzajúcich aktivitách. Stretnutie sa konalo v Tallinne a poskytlo príležitosť na detailnú analýzu dosiahnutých výsledkov a plánovanie záverečnej fázy projektu, ktorá vyvrcholí v čase volieb do Európskeho parlamentu.

Na konferencii partneri diskutovali o úspešných aktivitách uskutočnených v prvej polovici projektu, vrátane edukačných podujatí, simulácií Európskeho parlamentu, tvorby edukačných materiálov, diskusií s kandidátmi a organizovania verejných podujatí. Tieto aktivity výrazne prispeli k zvýšeniu informovanosti mladých občanov o Európskej únii a povzbudili ich k aktívnemu zapojeniu do demokratických procesov.

Okrem partnerského stretnutia sa v Estónsku uskutočnilo aj významné stretnutie s Estonian National Youth Council. Toto stretnutie prinieslo možnosť zdieľať myšlienky a postrehy o aktivitách projektu a zdôrazniť význam zapojenia mladej generácie do demokratických procesov. Zástupcovia Estonian National Youth Council ocenili snahy projektu zvýšiť politickú gramotnosť mladých ľudí a podporiť ich aktívnu účasť v spoločnosti.

Na Slovensku sme na šírenie informácií o projekte využili aj lokálnu konferenciu pre mladých ľudí. Účastníci konferencie mali možnosť dozvedieť sa viac o aktivitách projektu a diskutovať o dôležitosti volieb do Európskeho parlamentu. Táto konferencia prispela k prehĺbeniu vedomostí mladých ľudí o európskej politike a ich angažovanosti v demokratickom živote.

Projekt „Changemakers for European Democracy“ tak pokračuje vo svojom poslaní podporovať aktívne občianstvo a demokratické hodnoty aj medzi mladou generáciou Európskej únie. S blížiacimi sa voľbami sa pripravujeme na realizáciu záverečných aktivít, ktoré ešte viac posilnia povedomie mladých ľudí o dôležitosti ich hlasu a úlohe v demokratickom procese.

Comments are closed.