Simulácia Európskeho parlamentu v angličtine s cieľom zvýšiť povedomie o Európskej únii a jej voľbách

Dňa 15. Februára  2024 si dobrovoľníci z projektu Changemakers for European Democracy na Gymnáziu, Golianova 68 v Nitre pripravili simulačnú aktivitu Európskeho parlamentu pre bilingválnu triedu v angličtine. Cieľom bolo priblížiť študentom ako vyzerá hlasovanie o návrhoch v parlamente.  Študenti gymnázia tak v rámci tohto projektu vstúpili do rolí poslancov a zúčastnili sa simulácie rokovania o návrhu na povinné recyklovanie plastových fliaš. Celý proces, od úvodných prejavov až po konečné hlasovanie, priniesol zúčastneným vzrušujúce a pútavé zážitky.

Úvodná časť pozostávala z krátkeho výkladu o fungovaní Európskeho parlamentu, čo študentom poskytlo základné informácie o tom, aký význam má táto rozhodujúca inštitúcia v štruktúrach Európskej únie. Študentom bol taktiež priblížený aj harmonogram plánovaných aktivít v rámci tejto simulácie, ktorý im priniesol predstavu napríklad o tom, akým spôsobom budú rozdelení do frakcií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie Európskeho parlamentu.

Po úvode nasledovala prípravná časť, kde sa študenti oboznámili so svojimi politickými frakciami, ich hodnotami a preštudovali si návrh na povinné recyklovanie plastových fliaš. Každá frakcia mala rozdielny pohľad na daný návrh, čo viedlo k zaujímavej diskusií v rámci tejto simulácie.

Prejavy frakcií slúžili ako jadro simulácie Európskeho parlamentu, pričom každá z nich mala príležitosť predstaviť svoj špecifický postoj k predloženému návrhu. Po jednotlivých prejavoch nasledoval priestor na otázky ostatných frakcií. Takáto diskusia o pozmeňujúcich návrhoch medzi frakciami vyzývala študentov ku kreatívnemu mysleniu. Kľúčovým okamihom bol záverečný hlasovací proces. Študenti mohli hlasovať nielen o návrhu ako celku, ale aj o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch.

Na záver nasledovala časť celkového zhodnotenia simulácie, kde študenti zdieľali svoje postrehy a skúsenosti z tejto aktivity, ktorá mala byť pre študentov príležitosťou nielen na rozvoj ich komunikačných, ale aj rokovacích zručností. Úlohou simulácie bolo študentov edukovať o dôležitosti efektívnej komunikácie a diskusie a motivovať ich ako prvovoličov k účasti na voľbách do Európskeho parlamentu.

Comments are closed.