Školenie o nadnárodných mládežníckych iniciatívach

Be the Hero of Your Journey / CZ-PL-SK nadnárodné mládežnícke iniciatívy

Miesto konania: Česká republika (Miesto bude upresnené vybraným účastníkom.)

Termín: 15. 10. – 19. 10. 2014

Uzávierka prihlášok: 21. september 2014

Typ aktivity: školenie

Krátka charakteristika
Aké výhody ponúkajú medzinárodné partnerstvá tvojim lokálnym iniciatívam? Ako sa stať „medzinárodný“ s tvojím projektovým nápadom? Ako sa uistiť, že tvoj projekt povedie k úspešným skúsenostiam? Príď objaviť odpoveď na dané otázky počas školenia: „Buď hrdinom svojej cesty!“

Ciele aktivity
Cieľom školenia je pozdvihnúť povedomie mladých ľudí z Česka, Poľska a Slovenska o nadnárodných mládežníckych iniciatívach programu Erasmus+: Mládež v akcií a zvýšiť kvalitu projektov.

Ďalšie ciele školenia:

  • povzbudiť účastníkov k tvorbe nadnárodných iniciatív medzi zúčastnenými krajinami;
  • pomôcť mladým ľudom k úspešnej príprave a implementácií nadnárodných mládežníckych iniciatív;
  • rozvinúť pochopenie neformálneho vzdelávania a povzbudiť mladých ľudí k použitiu procesu neformálneho vzdelávania v ich projektoch;
  • rozšíriť povedomie o možnostiach programu Erasmus+: KA2 nadnárodné mládežnícke iniciatívy;
  • predstaviť a rozvinúť podporné štruktúry s mladými ľuďmi pri rozvoji kvality mládežníckych nadnárodných iniciatív.

Pracovný jazyk
angličtina

Cieľová skupina

  • mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov z Čiech, Poľska a Slovenska, * motivovaní mladí ľudia pripravení implementovať nadnárodné iniciatívy v roku 2015;
  • tím dvoch mladých ľudí, reprezentantov organizácie s nápadom na iniciatívu;
  • mladí ľudia schopní komunikovať v anglickom jazyku (základná úroveň).

Počet účastníkov
max. 30 (5 tímových dvojíc za krajinu, každý účastník si vypĺňa vlastnú prihlášku)

Náklady spojené s účasťou na školení
Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania podujatia.

Kontaktná osoba
Ing. Lucia Černá (IUVENTA)
tel.: +421 2 592 96 322
m.t.: +421 908 67 88 19
e-mail: lucia.cerna@iuventa.sk

Pre bližšie informácie a prihlásenie klikajte https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/be-the-hero-of-your-journey-cz-pl-sk-initiatives.4456/

Comments are closed.