Školenie o neformálnom vzdelávaní vo Švédsku

Power of Non Formal Education

Miesto konania: Švédsko

Termín: 17. 11. – 23. 11. 2014

Uzávierka prihlášok: 26. september 2014

Krátka charakteristika:
Školenie je zamerané na zlepšenie vplyvu a dopadu neformálneho vzdelávania (NFV) a na princípy a metódy v posilnení postavenia mladých ľudí ako skutočných aktérov spoločnosti (od miestnej úrovne až po tú európsku).

Ciele aktivity:

  • podporiť vnímanie a uvažovanie účastníkov o dôležitosti neformálneho vzdelávania (NFV) na základe použitia rôznych druhov neformálnych vzdelávacích metód,
  • analyzovať úlohu a samotné vnímanie NFV v rôznych krajinách v rámci Európy,
  • objaviť a pokúsiť sa diskutovať o Európskej stratégii NFV,
  • bojovať proti zvýšenému konzumnému prístupu voči mladým ľuďom v rámci oblasti NFV,
  • preskúmať význam, úlohy a komplementaritu rôznych vzdelávacích postupov a metód (formálne, neformálne, informálne).
  • prehodnotiť každodennú prax práce s mládežou.
  • porozumieť princípom zloženia programu a NFV v rámci programu Erasmus+.

Pracovný jazyk
angličtina

Cieľová skupina:
Mládežnícki pracovníci, školitelia, projektoví manažéri, mládežnícki lídri, tvorcovia mládežníckej politiky, mentori/tútori Európskej dobrovoľníckej služby

Počet účastníkov:
2 zo Slovenska

Náklady spojené s účasťou na školení:
Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+. 90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10 % si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Viac info na https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/Power-of-Non-Formal-Education.alej?eventid=601

Comments are closed.