Soňa (Slovensko)

Soňa (Slovensko): „Nechceš sa doma nudiť a spoznať nových fantastických ľudí spolu so spoznávaním novej krajiny? Zúčastni sa aj ty! Príležitosti a nadobudnuté skúsenosti sa neopakujú! Skúsenosti sú to jediné, čo si za peniaze nekúpiš!“

Workshop s názvom Local learning – Global Mind – 13.01. 2014 – 20. 01. 2014 – Wroclaw – Poľsko

Hlavné mesto Dolného Sliezka. Charakteristika, ktorá hovorí o meste dýchajúceho históriou a nočným životom nachádzajúceho sa v Poľsku – Wroclaw. 7 dní trvajúci projekt, ktorý bol zameraný na získavanie nových zaujímavých informácií hravou formou v anglickom jazyku, týždeň strávený v spoločnosti nových a úžasných ľudí zo 7 krajín Európy a spoznávania ich kultúry, tradícií a zvykov, no hlavne utužovaním sociálneho kapitálu v miestnych baroch! Znie to úžasne? Bolo to úžasné! TDM Polska 2000 organizácia, pod záštitou ktorej celý tento projekt prebiehal. TDM Polska 2000 – organizácia skvelých a inšpirijúcich ľudí!

O čo v tomto projekte šlo? Hlavnou témou projektu s názvom Local learning – Global Mind bola kampaň mládežníckej organizácie TDM Polska 2000 rozdelená na dve časti. Prvá časť projektu sa týkala využitia rôznych médií a komunikačných kanálov tak, aby sa čo najviac zaujali a oslovili cieľové skupiny ľudí, pre ktoré boli určené (príprava a precvičovanie prednesu verejnej reči, organizácia tlačových konferencií, rozhovory, tlačové správy…) Stručné a výstižné informácie sa prelínali s praktickou aplikáciou nadobudnutých poznatkov do praxe. Druhá časť projektu bola zameraná na oblasť európskeho občianstva, európskeho povedomia, nadchádzajúcich volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014, podnikania a politiky Európskej únie. V tejto časti sme mali možnosť opäť prakticky využiť hravou formou nadobudnuté poznatky. Za zmienku stoja predovšetkým kamerové skúšky, ktorých témou bolo presvedčiť mladých Európanov, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu.

Celý projekt prebiehal vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére, spoluprácou ľudí, ktorí boli rozdelení do teamov aj preto, lebo sa jedná o druh neformálneho vzdelávania. Samozrejme, bez aktívnej účasti každého jedného človeka, ktorý sa zúčastnil tohto projektu, by tento projekt nebol pre každého účastníka projektu prínosom. Bolo potrebné, aby každý jeden z nás vyvinul aspoň trošku úsilia a svojich schopností. Páčil sa ti opis tohto krátkeho ale zato veľmi obohacujúceho dobrodružstva? Ešte jedna skvelá správa! Väčšinu výdavkov spojených s týmto pobytom (cestovné výdavky, ubytovanie, stravovanie) Ti hradí práve Európska únia! Tak načo ešte čakáš? Bonusom ti môže byť certifikát, ktorý získaš po absolvovaní tohto kurzu!

Nechceš sa doma nudiť a spoznať nových fantastických ľudí spolu so spoznávaním novej krajiny? Zúčastni sa aj ty! Príležitosti a nadobudnuté skúsenosti sa neopakujú! Lebo skúsenosti sú to jediné, čo si za peniaze nekúpiš.

Comments are closed.