Študentský život na 100 % = SIEDAS

Predstavujeme novú slovenskú neziskovú organizáciu, ktorá si na mušku zobrala mladých ľudí, ich podnikavosť, talent a študentské prostredie v ktorom sa rozvíjajú.

Ciele SIEDAS (Social Innovation and Entreprenership Development Association of Slovakia) by sme mohli zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. Tvoríme študentskú kultúru, ktorá ideálne obsahuje 3 základné prvky:
  VZDELÁVANIE – Už nikdy nebude toľko času na bezplatné vzdelávanie a učenie nových vecí.
  ZÁBAVU – Rovnováha medzi štúdiom a oddychom. Zážitky z vysokej školy sú na celý život.
  SKÚSENOSTI – Možností doma aj v zahraničí je nekonečné množstvo. Stačí si len vybrať.
 2. Ponúkame informácie a navigáciu pre študentovNašimi aktivitami chceme docieliť efektívne využitie 5 rokov, ktoré sú mladým ľuďom k dispozícii. Chceme predísť situáciám, kedy študenti prichádzajú o možnosti, ktoré mohli využiť počas vysokej školy z dôvodu neinformovanosti. Zároveň pomáhame študentom zistiť aká je oblasť, ktorej sa chcú venovať po ukončení školy.
 3. Podporujeme uznanie neformálneho vzdelania na SlovenskuZapájame sa do aktivít, ktoré vyzdvihujú dôležitosť neformálneho vzdelávania ako doplnku k formálnemu vzdelávaniu na školách.

Realizujeme medzinárodné projekty Mládež v akcii. Veríme, že tieto projekty v sebe spájajú kreatívne, zábavné a podnecujúce prvky spolu s rôznorodosťou medzinárodných kultúr. Výsledkom je jedinečné prostredie ako stvorené pre jednoduché učenie sa odborných poznatkov, cudzích jazykov a nadobudnutie vybraných kompetencií. Vďaka takýmto projektom mladí ľudia rozširujú svoje obzory. Naše ciele realizujeme prostredníctvom:

 • prestudenta.sk – študentského portálu, na ktorom si svoje schopnosti cvičia napríklad budúci žurnalisti, manažéri, fotografi, …
 • Event manažmentu – naším úsilím vznikol Športový deň SPU – FEM, Kampaň na fakultného maskota SPU – FEM
 • KomPrax – program národnej agentúry IUVENTA, diskusia za okrúhlym stolom
 • Mládež v akcii – naše cesty viedli napríklad na Sardíniu, Cyprus, … a na Slovensko pozývame mládež z celej EÚ, Kaukazu, …
 • Párty servis – organizujeme vlastné párty (PhD. challenge party) a pomáhame s realizáciou množstva študentských podujatí v Nitre

Comments are closed.