A New Deal – Networking for Employability

SIEDAS sa koncom roku 2013 zúčastnil na medzinárodnom stretnutí projektu A New Deal – Networking for Employability, ktorý je financovaný programom Mládež v akcii (Youth In Ac