Vzdelávacie a motivujúce videá o Európskej únii, voľbách do Európskeho parlamentu a o projekte “Changemakers for European Democracy”

Projekt “Changemakers for European Democracy” sa zameral na zvyšovanie povedomia o Európskej únii a jej politických procesoch. Počas priebehu projektu boli vytvorené edukačné a propagačné videá. Tieto videá, ktoré sú výsledkom spolupráce partnerov projektu, sú dostupné na stránke projektu v časti videogalérie: Videogaléria.

Ich cieľom je poskytovať občanom jednoduché a zrozumiteľné informácie napríklad o fungovaní EÚ, Európskeho parlamentu, a samotnom volebnom procese, ale aj o samotnom projekte. V rámci propagačných videí boli zachytené aj momenty z aktivít projektu. Videá boli vytvorené tak, aby boli zrozumiteľné a prístupné širokej verejnosti, čím napomáhajú k lepšiemu pochopeniu európskej politiky a motivujú k aktívnej účasti na demokratických procesoch.

Organizácia SIEDAS prispela taktiež tvorbou týchto videí. Tie sú dostupné aj na našich sociálnych sieťach – Facebooku a Instagrame.

Táto iniciatíva poskytla dôležitý zdroj informácií, ktorý môže byť využitý ďalej občanmi, ktorí chcú získať lepší prehľad o európskej politike a demokracii. “Changemakers for European Democracy” tak prispel k informovanosti občanov na politickom dianí v EÚ.

Comments are closed.