Youth online – Future opportunity!

Nové platformy pre online spoluprácu zásadne menia spôsob našej práce a ponúkajú nové nástroje na komunikáciu s jednotlivcami, komunitami, kolegami a partnermi z celého sveta. Sociálne médiá sa stali spôsobom ako motivovať, vzdelávať a spájať.
“Youth Online – Future Opportunity” (v preklade Mládež online – Príležitosti budúcnosti“ je 8-denný tréning pre mladých lídrov, mladých ľudí a dobrovoľníkov, v ktorom účastníci získali cenné informácie o formách, kontextoch a nástrojoch sociálnych médií.

Cieľom tohto projektu bolo zlepšiť poznatky, schopnosť kritického myslenia a praktické zručnosti účastníkov, ktoré potrebujú, aby dokázali čeliť výzvam a problémom, ktoré prinášajú sociálne médiá. Tento tréningový kurz sa konal v Nitre od 03-10/09/2013 so 42 účastníkmi zo Slovenska, Bulharska, Chorvátska, Slovinska, Rumunska a Taliansku a skladal sa z praktickej výučby spolu s teóriou, prípadových štúdií a strategických tipov. Mladí účastníci získali poznatky aj o možných nebezpečenstvách a vhodným správaním spojených s používaním sociálnych médií a budú sa učiť ako ich najlepšie využiť k dosiahnutiu želaných výsledkov. Nástroje ako blogy, microblogy, dokumenty, obrázky a aplikácie pre zdieľanie videí, sociálnych sietí a sociálny bookmarking boli analyzované prostredníctvom skupinových a aj individuálnych cvičení. Účastníci sa zoznámili s celou radou online komunikačných nástrojov a analyzovali ich využitie a dôsledky, a taktiež ako môžu sociálne médiá pomôcť mimovládnym organizáciám zvýšiť aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti. Na konci tréningového kurzu, účastníci vypracovali konkrétne stratégie na zlepšenie zapojenia mladých ľudí do spoločnosti prostredníctvom sociálnych médií.

  • Názov projektu: Youth online – Future opportunity!
  • Projektové č.: SK-11-E90-2013-R2
  • Program: Mládež v akcii (Youth in Action)
  • Koordinátor: SIEDAS – Social Innovation and Entrepreneurship Development Association of Slovakia
  • Kontakt: Ing. Lucia Richterová projects@siedas.org
  • Trvanie projektu: August 2013 – Október 2014

Comments are closed.