Zapojenie mladých dobrovoľníkov oživuje projekt “Changemakers for European Democracy”

Projekt “Changemakers for European Democracy” vznikol v súvislosti s podporou zvýšenia účasti občanov a najmä prvovoličov vo voľbách do Európskeho Parlamentu. Kľúčovú úlohu v tomto projekte zohrávajú dobrovoľníci, ktorí svojím nadšením a odhodlaním prispievajú k realizácii a implementácii rôznych aktivít, ako je napríklad simulácia Európskeho parlamentu, flash mobs, diskusie s kandidátmi a zvolenými poslancami do Európskeho parlamentu. Navyše dobrovoľníci vedú aj vzdelávacie hodiny s prvovoličmi ohľadom fungovania EÚ, ako aj samotného Európskeho parlamentu, či toho čo nám EÚ prináša.

Medzi týmito aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí boli do tohto projektu vybraní sú  Nina Eliašová,  Evelyn Fazekašová, Filip Forgáč, David Frankovič, Natália Labovská, Adriana Magátová, Patrik Pupík, Nina Repaská, Dávid Valent a Marko Záhradník.

Ich nezištná práca a spolupráca na rôznych podujatiach, a aktivitách prispievajú k šíreniu demokratických hodnôt a angažovanosti medzi prvovoličmi ako aj medzi širokou verejnosťou. Dobrovoľníci Changemakers for European Democracy sú príkladom, ako mladí ľudia môžu byť kľúčovými aktérmi v procese posilňovania demokratickej participácie a občianskej zodpovednosti. S ich pomocou projekt napĺňa svoje poslanie a inšpiruje ďalších mladých ľudí k aktívnej účasti v európskej spoločnosti.

Comments are closed.